יום ראשון, 4 באוקטובר 2015

קרינה (שדה מגנטי) מסוכנת במוסדות חינוךמה לי ולאוסישקין?


   קצת קשה בימים אלו (המלאים דם שפוך) לכתוב על נושאים טריוויאלים, אבל כיוון שמדובר בבריאות ובחיי ילדינו, הדבר חשוב מאין כמותו.

   רוב הציבור, לא שמע כלל את סיפור הגבורה שהתחולל בשבוע האחרון בבי"ס אוסישקין בתל-אביב, שבו הורים, מורים, וילדים ניסו לחסום בגופם, ולמנוע את תחילת העבודות לבניית מתחם חדש בבית הספר אוסישקין בתל אביב, בטענה שהקרבה לחדר שנאים מסכנת באופן חמור את בריאות הילדים

 את עלילת המעשה, תוכלו למצוא בדף הפייסבוק: "אוסישקין נקי מקרינה", ב-https://www.facebook.com/inq.machine  
                                                         
   כבר בישיבת ועדת כנסת משותפת פנים-עבודה לנושא סביבה ובריאות, ב22 נובמבר 2010, אמר היו"ר דב חנין: "אנחנו לא יכולים להשלים עם מצב שבו אין מודעות לנזקים אפשריים של קרינה אלקטרומגנטית ממתקני חשמל". מאז – מים עכורים רבים זרמו בחיינו, כשמידי פעם מבצבץ פנס של מיגדלור, כגון ד"וח מבקר המדינה לשנת 2014 (מהדו״ח התברר כי באוקטובר 2013 מסר הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה למשרד מבקר המדינה את תוצאות מדידות הקרינה שבוצעו בשנים 2013-2009 ב-330 בתי ספר וב-1,032 גני ילדים. ניתוח תוצאות המדידות אישש את הטענה כי ארונות החשמל הם המקור העיקרי של קרינה בלתי מייננת במוסדות חינוך. מהמדידות עלה שבממוצע בכ-60% מבתי הספר שנבדקו ובכ-15% גני הילדים שנבדקו נמצאה קרינה חריגה, וזאת בלי להתחשב במקורות נוספים של קרינה בלתי מייננת הנמצאים בסביבת התלמיד, דוגמת טלפונים סלולריים, מחשבים ניידים ואינטרנט אלחוטי), ודו"ח של עמותת אזרחים למען הסביבה (אל"ס)  2015 - ) מהדוח של אל"ס עלה כי נכון לחודש מאי, בשנתיים האחרונות נערכו בדיקות רק ב-1,616 מוסדות חינוך מתוך 22,305 בתי ספר וגני ילדים הקיימים בכל רחבי הארץ – כלומר, ב-7% מהמוסדות בלבד. אך זה לא הכל – במעל למחצית מהמוסדות שנבדקו נמצאו חריגות מערכי הסף המומלצים על ידי משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, חלקן באלפי אחוזים). http://www.cfenvironment.org.il/index.php/electromagnetic-radiation

   אל"ס גם הסבירו את המצב החמור, בסרטון: https://youtu.be/q32bdzGdApU.


את הדוגמה (הבלתי צפויה) למה שקורה בבתי הספר, תוכלו לראות בסרטון הבא:


הקורא את הדוחו"ת הנ"ל, מתקשה ממש להאמין למתרחש.
כיוון שאני מתמודד עם בעיה דומה עם חברת החשמל, ומיציתי (בעמל רב) את עיקרי הנושא, אביא לפניכם חלק ממכתבי למנהלי  חברת החשמל (ההבדל הקל בין חשיפה לשדה מגנטי ממוצע ליממה לבין חשיפה בבתי הספר הוא, שהורמון המלטונין מופרש בגוף בעיקר בשעות הלילה, אבל גם אם נתעלם מנתון זה, הרי שהנזקים משדות אלקטרומגנטיים מאוד מדאיגים).
20.9.2015

   לכבוד מנכ"ל חברת החשמל, מר עופר בלוך
             שלום רב

הנדון: שדה מגנטי גבוה בבית המגורים שלנו
   ב- 27.11.2014, יצרתי קשר עם חברת החשמל, והתרעתי בפניהם, שעל פי מדידות שביצעתי, שורר בבית המגורים שלנו שדה מגנטי גבוה מהרצוי ומסוכן לבריאות. רמת השדה המגנטי בבתינו עולה היות שרמת השדה המגנטי בחוטי החשמל (תיל אווירי מבודד) במדרכה הסמוכה לבית – גבוהה. התופעה מחמירה במיוחד בעיקר בשעות עומס, ובתקופות של צריכת חשמל גבוהה. קיימים  מצבים, שבהם רמה זו מגיעה בביתנו  ל-7 ואף ל-8 מיליגאוס. 
   יצרתי קשר עם ד"ר בן ציון כהן מהיחידה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי בחברת החשמל,  אשר שלח צוותי מדידה וצוותי טכנאים, לרחוב ולשכונה שלנו. (המודדים אישרו את דיוק המדידות שלי, ואכן מצאו שהשדה המגנטי מגיע בתוך הבית במקום אחד אף ל- 5.9 מיליגאוס. יש לציין, שהמדידה לא נעשתה בשעה די עמוסה, אך לא ביום ובשעה של עומס מקסימאלי). הצוותים ערכו כמה וכמה ביקורים, והטיפול ארך חודשים רבים.
   בסיומו של התהליך, הוסיפה חברת החשמל "הארקת שיטה" לשנאי הנמצא ברחוב, ורמת השדה המגנטי הכללית ירדה (במדידה בודדת לאחר השינוי, נמצאה הפחתה של כ-50% ברמת השדה המגנטי לעומת המדידה הקודמת), אולם עדיין, הרמה גבוהה ומסוכנת. מדידות חברת החשמל נעשו בין השעות 7:30-8:00, כאשר תאורת הרחוב אינה דולקת, חלק  מהדיירים בשכונת המגורים אינם בביתם, וממילא - המזגנים, התנורים, ומכשירי חשמל אחרים אינם פועלים. בשעה זו - העומס בקווי החשמל נמוך יחסית, וכפועל יוצא מכך גם עוצמות הקרינה נמוכות. גם בדו"ח עצמו צויין שרמות הקרינה עשויות להשתנות כפונקציה של "העומס על הקו, ולשימוש בחשמל בקווים". על אף התנאים המקלים מבחינת הקרינה, בהם נערכה הבדיקה - נמדדה קרינה חריגה מן הסף המומלץ לחשיפה ארוכת טווח של המשרד לאיכות הסביבה.
   אוסיף ואומר, כי ב"דין וחשבון ועדת המומחים לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל", נאמר, כי "עוצמות שדה מגנטי מייצגות ... שתהווינה בסיס להחלטות כלשהן, הן עבור מתקנים חדשים והן עבור מתקנים קיימים, תהיינה עוצמות ממוצעות. תקופת המיצוע תהיה 24 שעות והערכים (הממוצעים) המייצגים יקבעו באורח מחמיר, עבור התקופות ה"עמוסות" של השנה".
   המצב כיום הוא, שעדיין רמת השדה המגנטי גבוהה ומסוכנת, וזאת, ע"פ גורמי מחקר מקצועיים, כפי שאפרט בהמשך. חברת החשמל נפרדה ממני בהבטחה כללית, שכאשר יתבצעו בעתיד עבודות אחזקה - במידה והעלות לא תהיה גבוהה - חברת החשמל תנסה לעשות כמיטב יכולתה, וציינה, שערך הסף לשדה מגנטי על-פי הנחיות הוועדה הבינלאומית להגנה מקרינה לא מייננת (ICNIRP) משנת 1998 הוא 1,000 מיליגאוס, ושערך זה אף כולל מקדם ביטחון ניכר.
    ככלל, המלצות ICNIRP אינן תקן, ולא אמת חקוקה להגנת הציבור. התייחסות זו להמלצות כ- תקן -  הינה בלתי אחראית בעליל, ובוודאי שאין לראות  את הסף בהמלצות אלו כמגן בטוח מפני נזקי גוף, היות שהמלצות אלו לא התבססו על ניסויי בטיחות שנותנים הגנה לבריאות האדם, אלא על ניסויי בטיחות שבדקו יצירת זרמים בגוף כתוצאה מרמות גבוהות מאוד של שדות מגנטים.
   לגבי וועדה זו (ICNIRP), אוסיף ואציין, שוועדה זו רשומה כמועדון חברים פרטי בגרמניה, אין לה תוקף משפטי, והיא איננה כפופה לשום גורם ציבורי או מדעי, וידוע גם, שחבריה ומי שהקים אותה (ד"ר מייקל רפאצ'ולי) שהיה מקובעי ה"תקן" -  היו נגועים בניגוד אינטרסים חזק, עם תעשיית הסלולר והחשמל. כמו כן ועדת ICNIRP לא פירסמה מעולם אם נבדקה בטיחות רמה גבוהה זו לאדם, דהיינו, האם נמצאו נזקים בטווח הקצר, או בטווח הארוך מקרינות ברמות חשיפה מירביות, עליהן המליצה.
   חברת החשמל טוענת גם בתשובתה, כי "ערך זה (1,000 מיליגאוס), נקבע בדין וחשבון ועדת המומחים לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל", חברת החשמל מציגה את מסקנות ועדת המומחים באופן מוטעה, כאילו הסף של 1000 מיליגאוס מתייחס גם לחשיפה ארוכת טווח, ונתון זה אינו נכון בעליל, היות וערך זה מתייחס  לחשיפה קצרת טווח בלבד, ונאמר שם במפורש: " עבור חשיפות ואפקטים קצרי טווח." ניתן לראות זאת ב- http://www.malraz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/vadat_mumchim_1.pdf
   גם המשרד להגה"ס שהתבסס על המלצות ICNIRP וה-) WHO- ארגון הבריאות העולמי של האו"ם ( התכוון לחשיפה אקוטית של הציבור לשדות מגנטיים עד 1,000mG   אך ורק לדקות ספורות! וניתן להיווכח בזאת בקישור: http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Pages/Electromagnetics.aspx
   
"
מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' רוני גמזו, הוציא מסמך עמדה שלפיו המשרד מאמץ את המלצת ארגון הבריאות העולמי הגורסת כי יש להימנע מחשיפה לשדות מגנטיים העולים על ארבעה מיליגאוס". (http://www.malraz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/emdat_misrad_abriut.PDF)
   המשרד להגנת הסביבה הוסיף והמליץ לא להיחשף לקרינה ממוצעת העולה על שני מיליגאוס ליממה".   את מקור החלטה זו, תוכלו למצוא ב- http://www.malraz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/arar_4909.pdf
   (לגבי ההבדל בין המלצות המשרד להגנת הסביבה (2 מיליגאוס) להמלצות משרד הבריאות (4 מיליגאוס), אני מביא את מכתבו של פרופ' סטליאן גלברג, ראש אגף מניעת קרינה ורעש,  מהמשרד להגנת הסביבה , מה-   23/2/2012: "... לאחר יותר משנה של עבודה על הנושא, משרד הבריאות גיבש את עמדתו באשר לערך הסף לשדה מגנטי. לצורך גיבוש עמדתו משרד הבריאות הפעיל את מיטב מומחיו בנושא הקשר בין קרינה לסרטן . עמדת משרד הבריאות מקובלת בהחלט על כל העוסקים בנושא באגף למניעת רעש וקרינה והמלצתנו הינה כי ערך הסף שנקבע על יד משרד הבריאות יהיה ערך הסף בתקנות מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת . ההבדל בין המלצת המשרד להגנת הסביבה – ערך סף של 2 מיליגאוס עבור ממוצע יומי ביום בו צריכת החשמל הינה הממוצע השנתית שונה במעט, אם בכלל, ביחס להמלצת משרד הבריאות – ערך סף של 4 מיליגאוס עבור ממוצע יומי ביום בו צריכת החשמל הינה הצריכה המרבית  . ב ב ר כ ה , "ד"ר סטליאן גלברג ראש האגף". מכתב זה מופיע בקישור: http://www.malraz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/saf_krina_misrad_leaganat_asviva.pdf).

   המשרד קובע:" הסף המומלץ על ידי המשרד ל'חשיפה ממושכת' הוא רמת שדה מגנטי ממוצעת של 2 מיליגאוס...רמת החשיפה הממוצעת של האוכלוסייה בישראל הינה 0.4 מיליגאוס". המשרד קובע גם, כי " חשיפה כרונית, או חשיפה רצופה וממושכת, מוגדרת כחשיפה של מעל 4 שעות בכל יממה ומעל 5 ימים בשבוע. מגורים, משרדים, מוסדות חינוך, מבני מסחר ותעשייה וכדומה נחשבים מקומות שהחשיפה בקרבתם היא חשיפה כרונית.".
   המשרד מסביר כי הגיע לסף זה על-פי עמדת ארגון הבריאות העולמי המתבסס על מחקרים עדכניים: "הסף של 2 מיליגאוס לחשיפה ממוצעת נקבע בהתייחס לעמדת ארגון הבריאות העולמי, עמדה לפיה בחשיפה של 3-4 מיליגאוס יש הכפלת הסיכון ללוקמיית ילדים... למיטב הידע של המשרד, בהתבסס על התייעצות עם מומחי המרכז הלאומי לבקרת מחלות, הסיכון העודף לתחלואה בסרטן בולט יותר אצל הילדים ובולט יותר במקרה של לוקמיה אך תוספת סיכון קיים בכל שכבות הגיל. עמדה זו מופיעה גם במסמך הוועדה הבינלאומית לחקר הסרטן – גוף הפועל בתוך ארגון הבריאות העולמי, ולפיה שדה מגנטי מרשת החשמל הינה "מסרטן אפשרי" , וכי בחשיפה ממוצעת של 3-4 מיליגאוס הסיכון ללוקמיית ילדים הינו כפול".
    המשרד להגנת הסביבה אף מכיר במחקרים המצביעים על תוספת סיכון בעניינים נוספים: "המשרד להגנת הסביבה מכיר את קביעת משרד הבריאות של מדינת קליפורניה בארה"ב, אשר פרסם נתונים נוספים, המראים על תוספת סיכון ללויקמיה, לסרטן המוח, ל- , ALS ולנטייה להתאבדות". (ביוני 2001 התפרסם הדו"ח של משרד הבריאות של קליפורניה – וכל הפעילות להכנת הדוח הזה מומנה על-ידי חברות החשמל של קליפורניה. הדו"ח נעשה מטעם ממשלת קליפורניה, ונקבע בו שיש הצדקה, כולל הצדקה כלכלית, לסף של 2 מיליגאוס).
   עמדת המשרד להגנת הסביבה דומה לעמדת הגוף המקביל בשוויץ (אשר מגביל את סף החשיפה לטווח שבין 2-4 מיליגאוס), לעמדת הגוף המקביל בהולנד (4 מיליגאוס) ולעמדת הגוף המקביל במשרד הבריאות של מדינת קליפורניה (2 מיליגאוס).
   ועדת מומחים לנושא חשיפה לשדות מגנטיים מרשת החשמל אימצה את עיקרון הזהירות המונעת,   ויישום עקרון הזהירות המונעת בישראל בנוגע לקרינה ממתקנים חשמליים קובע כי יש למדוד את הימים העמוסים בשנה.
   עקרון הזהירות המונעת ( Precautionary Principle/Prudent Avoidance)  המקובל בנושאים סביבתיים כבסיס לתקינה בין-לאומית, אומץ על ידי הקהילה האירופאית בשנת 2,000, ומופיע באופן מפורש בחקיקה של כמה מדינות, כדוגמת ניו-זילנד, שוויץ, בלגיה ואיטליה. בהתאם לעיקרון זה גם בהעדר הוכחות מדעיות מספקות לקיום נזקים בריאותיים מגורם מסוים, יש לנקוט אמצעים סבירים להפחתת 'הסיכון', וזאת מבלי להמתין לסיום המחקרים שמטרתם להקטין את אי הוודאות באשר לקיומם של נזקים בריאותיים.
   עוד על עמדת המשרד להגנת הסביבה, תוכל למצוא בכתב תביעה של תושבים נגד חברת החשמל, בקישור להלן: http://elyon1.court.gov.il/heb/tovanot_yezugiyot/452t.pdf, בסעיף מס' 44.
   ההמלצה החד משמעית בעניין זה של המשרד להגנת הסביבה, וזו תקפה ושרירה, ועל-פיה רצוי שבבתי מגורים לא תהיה קרינה של מעל 2 מיליגאוס. ידועה גם דעתו של המוסד לבטיחות ולגיהות: "חשוב לציין כי בהעדר תקן המלצה של המשרד הממונה היא שקובעת". (https://www.osh.org.il/uploadfiles/d_1719_krina.pdf)
      גם חוק הקרינה הבלתי מייננת, קובע באופן ישיר, ולחלופין מכיר בכך ומצהיר על כך שבקרינה מרשת החשמל יש משום סכנה, וכי הנחשפים לה עלולים להינזק, וכי יש להתייחס לקרינה כדבר העלול לסכן את הציבור גם מקום שסכנה זו טרם הוכחה באופן ודאי מבחינה מדעית. מכאן, כי יש להיזהר בסכנה זו. החלת עקרון הזהירות המונעת כאמור בחוק - מצהירה על קיומה - ואף יוצרת את  חובת זהירות. מטרת החוק היא להקנות לכל אדם מן הציבור זכות כי יפעילו כלפיו את עקרון הזהירות המונעת.
   עמדת ארגון הבריאות העולמי היא, שבחשיפה של ילדים לקרינה ברמה של 3 – 4 מיליגאוס יש הכפלת הסיכון ללויקמיית ילדים. הוועדה הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) , שהיא גוף השייך לאו"ם,  קבעה בשנת 2001 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על 4 מיליגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן" (cacinogenic possible) , ונקבע ערך של 2 מיליגאוס כחסר סיכון לאדם.  
  לגבי חשיפה לקרינת חשמל מוגברת לאורך זמן, נמצאו נתונים המצביעים על החשיפה כגורם לעליה בסיכון לסרטן דם אצל ילדים. 
  ניתן למצוא את המקור לנתונים אלו בדו"ח ה(2012)   bioinitiative , בקישור:(Findings in Autism (ASD) Consistent with Electromagnetic Fields (EMF) and Radiofrequency Radiation (RFR, או בקישור http://www.bioinitiative.org/.

   להלן אביא מספר מחקרים נוספים (מתוך רבים אחרים), אודות הסכנה הבריאותית משדות מגנטיים. (את הנתונים הוצאתי מספרה של איריס עצמון "הסלולרי - לא מה שחשבת", ואם תבקש – אשלח לך את מקורות המחקרים):
   1. מחקר חלוצי שבוצע בארה"ב, הוכיח קשר בין החשיפה לשדות מגנטיים של 2 mG  (מיליגאוס) ויותר בחדר השינה, ותחלואת לאוקמיה בילדים. (Wertheimer and Leeper 1979) .
   2. מרכז מחקר יפני פרסם ממצאים על המחקר האפידמיולוגי הלאומי הראשון, שהסיק כי ילדים החשופים לשדות מגנטיים ברמה של 1-4 מיליגאוס, הם בעלי סיכוי כפול לפתח לוקמיה (אוקטובר 2002). המחקר בוצע ע"י המוסד הלאומי למחקרי סביבה, בית הספר לרפואת נשים באוניברסיטת טוקיו, וגופים אחרים, ותוצאותיו הראו, כי ילדים החשופים ליותר מ-3 מיליגאוס, הם בעלי סיכוי של פי 10 לפתח גידול מוח. The Tokyo News Service 2003)).
    3. האפידמיולוגית ד"ר ננסי וורטהיימר מאוניברסיטת  קולורדו, והפיסיקאי אדורד ליפר, גילו כי שדות מגנטיים של 3 מיליגאוס נקשרו באופן משמעותי לסרטן ילדים, במיוחד לוקמיה וגידולי מוח. ילדים שחיו ליד שנאים, היו בעלי סיכוי של פי 3 יותר לחלות בסרטן. ד"ר סביץ מאוניברסיטת צפון קרולינה, אישש מחקר זה. גם ד"ר סטפני לונדון וג'ון פטרס מאוניברסיטת דרום קליפורניה  תמכו במחקר זה.
    4. ד"ר יורגן אולסן ועמיתיו  , במוסד הדני לסרטן בקופנהגן, מצאו כי ילדים שחיו ליד קווי מתח גבוה והיו חשופים ל-1 מיליגאוס או יותר, היו בעלי סיכוי סטטיסטי של פי 5 בממוצע לפתח לימפומה שאינה  הודג'קין, ועלייה של 40% בסיכון ללוקמיה גידולי מוח ולימפומה. מעל 4 מיליגאוס – הסיכון ללוקמיה וגידול מוח היה פי 6 מהצפוי.
    5. ד"ר ג'רי פיליפס מהמרכז לטיפול ומחקר סרטן בסן אנטוניו, טקסס, מצא כי תאי סרטן של אדם הגבירו את קצב הגדילה ב- 1,600% ופיתחו תכונות ממאירות, אחרי שנחשפו לשדות מגנטיים של 60 הרץ. (הזרם בישראל מיוצר בתדירות 50 הרץ).
    6. בינואר 2001 פורסם מחקר גרמני גדול באתר האינטרנט של העיתון הבינלאומי לסרטן, אשר מצא גידול של פי 3.21 בסיכוי לפתח לוקמיה אצל ילדים, אשר נחשפו בזמן השינה לשדות מגנטיים של 2 מיליגאוס ומעלה.
   לדברי ד"ר יצחק יניב, שהיה ב-2003 מנהל המחלקה ההמטו-אונקולוגית במרכז הרפואי שניידר לילדים, "לוקמיה הוא אחד משני סוגי הסרטן השכיחים ביותר בילדים".
   לפי נתוני האיגוד האמריקאי לסרטן, ישראל היא אחת משש המדינות בעלות שיעור הלוקמיה הגבוה בעולם.
   תקצר היריעה מלהכיל את כל המחקרים, אולם לסיום, אביא מספר התייחסויות לנושא,  מהאתר של פרופסור זמיר שליט"א, "נזקים משדות אלקטרומגנטיים", מהקישור: http://www.zamirshalita.com/zamir-shalita-PhD. (פרופסור זמיר שליט"א, הוא מיקרוביולוג רפואי, ד"ר בגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע 1976. במשך 30 שנה עסק במחקר רפואי, בהנדסה גנטית ובביוטכנולוגיה. היה חבר סגל המכון למחקר ביולוגי לישראל, נס-ציונה, עמית מחקר במכון למחקר בריאות הציבור של העיר ניו-יורק, ופרופסור באוניברסיטת ראטגרס, ניו-ג'רסי):


   "בניסוי במתנדבים גברים, חשיפה לשדה מגנטי חלש של 1.6mG  או יותר, במשך רוב (90%) הזמן, גרמה לירידה ניכרת באיכות הזרע. זה התבטא בהכפלה פי 2 של הסיכון ליצירת תאי זרע שנעו באופן לא נורמלי, או שהיו להם פגמים בצורתם. יש צד חיובי כלשהו, לחוסר פריון הנגרם בחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים, והוא בכך שאם העובר ניפגע קשה קרוב לודאי, שלא ימשיך בהריון, ולא יגיע ללידת ולד עם מום. (כלומר, העובר ימות. מ.ב.א.)המדאיג כאן, שכל הגנים שנפגעו... לא יושמדו באופן זה. הם יכולים להגיע לעובר המתפתח, ולגרום בו נזק גנטי קבוע. האפקט עלול שלא להופיע בדור ראשון... כלומר, בעיות גנטיות קשות עשויות לא להופיע במשך דור(ות)... המסקנה הכללית היא שנזק גנטי מחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית, יכול לגרום לאפקט מיידי על הפיריון, אולם עלול לגרום נזק לצאצאים, שעלול להופיע רק לאחר כמה דורות". (ואני אוסיף ואומר, שנשים נושאות איתן את הביציות עוד מתקופת העוברות, ועובדה זו גורמת לכך, שהן עלולות להיות חשופות לנזק לאורך כל שנות הילדות והבגרות).
   "...באשר לרכיב המגנטי של שדות אלמ"ג המושרים מכל מיתקן וכבל חשמלי.. מחקרים הראו שחשיפה ארוכת טווח לשדות מגנטיים של  2mG   מגדילה סיכון לסרטן פי 2, וב- 3 mG שוב פי 2. אירגון הבריאות העולמי (WHO)  כבר מכיר בנזקים בחשיפה מעל – 3-4mG ,  כסף מסוכן, והמשרד להגנת הסביבה (הגה"ס) כבר הוריד את הסף לחשיפת הציבור עד ל- 2mG  , כמו שמכירה הוועדה הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC)  , כגורם אפשרי לסרטן באנשים (קבוצה B2 )".
   "...מחקרים הראו שברמות נמוכות שדות אלמ"ג מפעילים בתוך דקות גנים קדם-מסרטנים (הפעילים בחלוקות התאים), גורמים לאיבוד יוני סידן (+Ca2) מתאי העצבים, וכתוצאה מכך לירידה תלולה ברמת המעבירים העצביים (neurotransmitters), כגון אצטילכולין, סרוטונין, דופאמין ואחרים, וכתוצאה מכך, לשיבושים בתפקוד העצבים ובפרט המוח, ולירידה ביצירת הורמונים, בפרט הורמון השינה (מלאטונין) שרמות נמוכות שלו גורמות להפרעות שינה. המלאטונין הינו גם צייד רדיקלים חופשיים, ובחוסר שלו עולה הסיכון למחלות סרטן".
   "...הנזקים המתפתחים משהות ממושכת בשדות מגנטיים, הובאו לידיעת הציבור כאשרה פורסם מחקר חלוצי שבוצע בארה"ב, שהוכיח קשר בין החשיפה לשדות מגנטיים של 2mG (מיליגאוס) ויותר בחדר השינה, ותחלואת לאוקמיה בילדים (Wertheimer and Leeper 1979)".
  "... חשיפה לשדות מגנטיים גרמה למחלת ניוון עצבי מסוג ALS ) amyotrophic lateral sclerosis), הניכרת בפגיעה מוטורית, ועליית הסיכון במבוגרים לסרטן המוח, ללאוקמיה, לדכאונות, להתאבדות, ולהפלות ... את התוצאות הקשות האלו, ניתן להסביר בכך ששדות מגנטיים, אפילו ברמת 2mG גרמו להפסקת היצור של מלטונין (הורמון השינה המיוצר על ידי בלוטת האיצטרובל בתחתית המוח). מלטונין הוא גם נוגד חימצון וצייד רדיקלים חופשיים , הפועל כנוגד טבעי לסרטן. ירידת רמות מלטונין קשורה גם בדיכאון, וכנראה גם בהפלות. בדיכאון והתאבדויות". לגבי הירידה ברמות מלטונין – "עלה הסיכון, מסף נמוך כ- 1mG".
   מחקרים על נזקים משהייה ליד מתקני חשמל לסוגיהם פורסמו בשנות ה- 1960 ואילך (Witwer (1978 , ורוכזו בספר בריאותך מול המחשב (1999) בפרק 3, והם גם זמינים באינטרנט במהדורה משודרגת של הספר, כך שהנזקים מחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים ליד מיכשור חשמלי לסוגיו, מוכרים היטב למי שעוסק בכך.
   גם פרופ' סטליאן גלברג, ראש אגף מניעת קרינה ורעש,  מהמשרד להגנת הסביבה, טוען, שעל פי מחקרים של ארגון הבריאות העולמי חשיפה ממושכת לקרינה של מעל שני מיליגאוס מכפילה את הסיכוי לחלות בלוקמיה ובסרטן המוח. (בראיון אצל העיתונאי אביב לביא, מעריב 20.7.2008).

   לאור כל האמור לעיל, מוזר לי לקרוא את בתשובת חברת החשמל, את המשפטים הבאים: "עמדת ארגון הבריאות העולמי וגופים אחרים הינה, כי גם לאחר המחקר הרב – לא הוכח קיום השפעות בריאותיות עקב שהייה לאורך זמן ברמות שדה מגנטי ממתקנים אלו (מתקני רשת החשמל)...".  "...אין ראיות לקיום השפעות בריאותיות כלשהן בשל שדות מגנטיים הקיימים סביב רשת החשמל, וכל פעילות שתיעשה הינה מטעמי זהירות גרידה".  האומנם ???
 11 חודשים (!) עברו מאז שיצרתי קשר ראשוני עם חברת החשמל, ועדיין המצב בלתי נסבל.
   לשם הדגמה, (למרות שהבית שלי מרוחק כ-10 מטרים מהמדרכה), רמת השדה המגנטי הממוצעת ליממה מעל המיטה של הבן שלי (בחדר הסמוך למדרכה) עומדת על 4 מיליגאוס, ובשעות שיא, הרמה מגיעה ל- 7 מיליגאוס, ואף יותר.
   אוכל לפרט לך מדידה בכל שעה, ואני מצרף גם סרטון  להדגמה שביצעתי.
   אוסיף ואומר, שבשכונה שלנו ישנם עוד כמה  קטעי רחובות שבהן קיימת בעיה דומה, אולם נציגי חברת החשמל לא הראו רצון להתעניין במידע זה (!).
   בקטע הרחוב שלנו אירעו 3 מקרי פטירה במהלך 6-8 האחרונים. אינני  יודע אם יש לזה קשר לרמת השדה המגנטי, אבל זה בוודאי לא מוסיף לנו לשלווה הנפשית. ברחוב הסמוך לנו, אירע פטירה (לאחר מחלה) בשבוע שעבר. מדדתי את השדה המגנטי בחוטי החשמל במדרכה שממול הבית, (בשעה 12:30), והוא עמד על 18 מיליגאוס. בבית עצמו היה בקירוב 7 מיליגאוס. ברחוב אחר בשכונה, יש גן ילדים (גן תמר). השדה המגנטי בחוטי החשמל במדרכה ממולו – עמד על 12 מיליגאוס, ובגן עצמו – בקירוב 6 מיליגאוס.
   גם אם נדרש מחברת החשמל לערוך חקירה יסודית, או עבור בית בית ברחוב, ולוודא כי ההארקה תקינה – לא ניתן לראות בכך "עלות לא סבירה", לעומת הסכנה החמורה הנשקפת לדיירי הרחוב.
   אוסיף לסיכום, כי בהשאירה את המצב על כנו, חברת החשמל מפירה את החוק בצורות הבאות:
1.      חובת הזהירות המונעת כמופיע בסעיף 33 לחוק הקרינה המייננת.
2.       החובה המופיעה בסעיף 326 לחוק העונשין, תשל -ז" 1977 ולפיה "מי שבאחריותו או בשליטתו נמצא דבר ... שיש בהם כדי לסכן חיי אדם, בטיחותו או בריאותו ...חובה עליו לנקוט מידה סבירה של זהירות וקפידה למניעת הסכנה, ויראוהו כמי שגרם לתוצאות שבאו על חיי אדם או על בריאותו מחמת שלא קיים את חובתו האמורה".
3.      החובה המופיעה בסעיף 2 ובסעיף 4 לחוק הגנת הצרכן.
4.       החובה המופיעה בסעיפים / ו12 או / ו39 או ) ב(61 לחוק החוזים.
5.       החובות המופיעות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולרבות החובה המפורטת בסעיף 2 לחוק היסוד ולפיה "אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם".
   אנחנו מבקשים ממך לדאוג לכך, שתיערך פעולה מידית ונמרצת, להורדת השדה המגנטי ברחוב שלנו, ולשמירה על בריאותינו. איננו מסכימים שהמצב הנוכחי יימשך.


                           בברכה

                                        מני בן אריה, פרדס חנה
                                      
לכל המעונינים, להלן כתובות ליצירת קשר עם חברת החשמל:
הנהלה בכירה של חברת החשמל: https://www.iec.co.il/about/pages/contacts.aspx

רשימת סמנכ"לים, מנהלי אגפים ומחוזות: https://www.iec.co.il/freedomofinformationact/documents/freedomofinformation10.pdf
מחוזות חברת החשמל:
​מחוז
כתובת מייל​
מסרון​
​פקס
דן
053-7627619
1800200103
​ ​ ​ ​ ​
חיפה
053-7951933
דרום
053-7627619
ירושלים
053-7627619
צפון
053-7951933

אימייל חב. חשמל:


.


תגובה 1:

  1. שלום,
    תוכל בבקשה לצרף קישור למהדורה הדיגיטלית של: "בריאותך מול המחשב", שאתה מזכיר בפוסט?

    השבמחק